Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Compatibilidad de actividades públicas

As autorizacións emitidas refírense ás seguintes casos

 • Soporte Profesor Asociado : A lei permite a compatibilidade dunha posición no sector público con desempeñ, ou unha posición no campo da educación como profesor universitario adxunto na dedicación superiores solitario a tempo parcial e cunha duración especificada.
 • Research Advisory : Cando o persoal que traballa para o goberno será autorizada, excepcionalmente, o apoio á consecución da investigación non-permanente ou ditames científicos ou técnicos en casos concreto, que non corresponden ás funcións atribuídas ao seu persoal do goberno. Esta singularidade é imputado para a asignación de solicitude concurso público ou esixir cualificacións especiais que levan só as persoas afectadas polo ámbito da Lei 53/1984 de 26 de decembro, sobre as incompatibilidades do persoal que traballa para o goberno < / li>

  Método

  A autorización ou denegación de apoio por parte do Ministerio de Facenda e da Administración Pública, (cuxa competencia foi delegada ao Gabinete do Conflito de Interese cando a resolución é coherente coa proposta) unha proposta da Secretaría do Departamento de relevante, o órgano competente da comunidade autónoma ou o plenario da Corporación local, que aparece ligado ao cargo máis alto no informe, de ser o caso, dos directores das axencias, entidades e empresas públicas.

  Apoiar actividades públicas

  Chumbo e efectos

  As solicitudes de compatibilidade de permiso para un segundo emprego ou actividade no sector público estímase entender, se no prazo de catro meses, ningunha decisión expresa tería.

  Vexa o procedemento para o compatibilidad actividades privadas.