Acceder al contenido principal

Property

388 Search results

Type Location Use Surface
Type Location Use Surface
Edificio MUELLE CALVO SOTELO S/N, Coruã‘a (a), Coruña A MINISTERIO DE FOMENTO 63,00 m2
Solar CALLE CASIOPEA, 1, Madrid, Madrid MINISTERIO DE FOMENTO 66,00 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 6ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºD, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºB, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºD, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºC, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºB, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Type Location Use Surface
Type Location Use Surface
Edificio MUELLE CALVO SOTELO S/N, Coruã‘a (a), Coruña A MINISTERIO DE FOMENTO 63,00 m2
Solar CALLE CASIOPEA, 1, Madrid, Madrid MINISTERIO DE FOMENTO 66,00 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 6ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºD, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºB, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºA, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºD, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºC, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Edificio C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºB, Toledo, Toledo MINISTERIO DE FOMENTO 75,28 m2
Type Edificio
Location MUELLE CALVO SOTELO S/N, Coruã‘a (a), Coruña A
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 63,00 m2
Type Solar
Location CALLE CASIOPEA, 1, Madrid, Madrid
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 66,00 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 6ºA, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºD, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºB, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºA, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºA, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 7ºD, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºC, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2
Type Edificio
Location C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºB, Toledo, Toledo
Use MINISTERIO DE FOMENTO
Surface 75,28 m2

Page 3 of 39

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next