Acceder al contenido principal

Indemnitzacions per raó de l'abandonament del càrrec

14 Resultats oposats

Nom Ministeri Càrrec Data de cessament Data inici de percepció Data fi de percepció* Percepció mensual Total percebut*
Nom Ministeri Càrrec Data de cessament Data inici de percepció Data fi de percepció* Percepció mensual Total percebut*
CASTELLÓ BORONAT, FERNANDO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6631,16€ 161481,96€
MARTI SCHARFHAUSEN, LUIS FERNANDO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6948,18€ 196202,49€
VELASCO GARCÍA, ROSARIO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6631,16€ 191481,96€
FABRA UTRAY, JORGE Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 02/02/2019 01/03/2019 23/04/2020 6631,16€ 91947,75€
FABRA UTRAY, JORGE Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 02/02/2019 01/03/2019 23/04/2020 6631,16€ 91947,75€
NAVIA SIMÓN, DANIEL Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital Ex Secretario de Estado de Energía 18/06/2018 01/07/2018 01/11/2018 6549,33€ 32746,65€
LASSALLE RUIZ, JOSÉ MARÍA Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital 18/06/2018 01/07/2018 01/01/2019 6671,31€ 93398,36€
RODRIGUEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear 25/12/2016 01/01/2017 31/12/2018 5969,16€ 145868,22€
CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, VÍCTOR Ministerio de Industria, Energia y Turismo Exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 18/11/2016 01/12/2016 01/11/2018 6438,38€ 154629,62€
SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo 16/04/2016 02/05/2016 01/02/2017 4644,78€ 41803,02€
Nom Ministeri Càrrec Data de cessament Data inici de percepció Data fi de percepció* Percepció mensual Total percebut*
Nom Ministeri Càrrec Data de cessament Data inici de percepció Data fi de percepció* Percepció mensual Total percebut*
CASTELLÓ BORONAT, FERNANDO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6631,16€ 161481,96€
MARTI SCHARFHAUSEN, LUIS FERNANDO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6948,18€ 196202,49€
VELASCO GARCÍA, ROSARIO Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear 31/03/2019 01/04/2019 31/03/2021 6631,16€ 191481,96€
FABRA UTRAY, JORGE Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 02/02/2019 01/03/2019 23/04/2020 6631,16€ 91947,75€
FABRA UTRAY, JORGE Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 02/02/2019 01/03/2019 23/04/2020 6631,16€ 91947,75€
NAVIA SIMÓN, DANIEL Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital Ex Secretario de Estado de Energía 18/06/2018 01/07/2018 01/11/2018 6549,33€ 32746,65€
LASSALLE RUIZ, JOSÉ MARÍA Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital 18/06/2018 01/07/2018 01/01/2019 6671,31€ 93398,36€
RODRIGUEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear 25/12/2016 01/01/2017 31/12/2018 5969,16€ 145868,22€
CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, VÍCTOR Ministerio de Industria, Energia y Turismo Exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 18/11/2016 01/12/2016 01/11/2018 6438,38€ 154629,62€
SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL Ministerio de Industria, Energia y Turismo Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo 16/04/2016 02/05/2016 01/02/2017 4644,78€ 41803,02€
Nom CASTELLÓ BORONAT, FERNANDO
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 31/03/2019
Data inici de percepció 01/04/2019
Data fi de percepció* 31/03/2021
Percepció mensual 6631,16€
Total percebut* 161481,96€
Nom MARTI SCHARFHAUSEN, LUIS FERNANDO
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 31/03/2019
Data inici de percepció 01/04/2019
Data fi de percepció* 31/03/2021
Percepció mensual 6948,18€
Total percebut* 196202,49€
Nom VELASCO GARCÍA, ROSARIO
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 31/03/2019
Data inici de percepció 01/04/2019
Data fi de percepció* 31/03/2021
Percepció mensual 6631,16€
Total percebut* 191481,96€
Nom FABRA UTRAY, JORGE
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 02/02/2019
Data inici de percepció 01/03/2019
Data fi de percepció* 23/04/2020
Percepció mensual 6631,16€
Total percebut* 91947,75€
Nom FABRA UTRAY, JORGE
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 02/02/2019
Data inici de percepció 01/03/2019
Data fi de percepció* 23/04/2020
Percepció mensual 6631,16€
Total percebut* 91947,75€
Nom NAVIA SIMÓN, DANIEL
Ministeri Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Càrrec Ex Secretario de Estado de Energía
Data de cessament 18/06/2018
Data inici de percepció 01/07/2018
Data fi de percepció* 01/11/2018
Percepció mensual 6549,33€
Total percebut* 32746,65€
Nom LASSALLE RUIZ, JOSÉ MARÍA
Ministeri Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Càrrec Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital
Data de cessament 18/06/2018
Data inici de percepció 01/07/2018
Data fi de percepció* 01/01/2019
Percepció mensual 6671,31€
Total percebut* 93398,36€
Nom RODRIGUEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear
Data de cessament 25/12/2016
Data inici de percepció 01/01/2017
Data fi de percepció* 31/12/2018
Percepció mensual 5969,16€
Total percebut* 145868,22€
Nom CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, VÍCTOR
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Data de cessament 18/11/2016
Data inici de percepció 01/12/2016
Data fi de percepció* 01/11/2018
Percepció mensual 6438,38€
Total percebut* 154629,62€
Nom SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
Ministeri Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Càrrec Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo
Data de cessament 16/04/2016
Data inici de percepció 02/05/2016
Data fi de percepció* 01/02/2017
Percepció mensual 4644,78€
Total percebut* 41803,02€

Pàgina 1 de 2

1 2 Següent


* Per als casos de finalització de la prestació