Acceder al contenido principal

Execució pressupostària

14 Resultats oposats

Accés a la Informacón Àmbit Periodicitat Últimes dades Suport Més informació
Accés a la Informacón Àmbit Periodicitat Últimes dades Suport Més informació
Extracto de ejecución del Presupuesto. Administración General del Estado Información Administración Central Mensual Julio 2019 pdf, xls
Ejecución Presupuestos de Gastos del Estado. Avance comentado de pagos. Administración General del Estado Información Administración Central Mensual Julio 2019 pdf, xls
Ejecución del Presupuesto. Administración General del Estado Información Administración Central Mensual Julio 2019 pdf, xls Acceso al banco de datos
Operaciones de ejecución del presupuesto y sus modificaciones y operaciones de tesorería. Administración General del Estado Información Administración Central Mensual Julio 2019 pdf, xls
Ejecución del presupuesto. Organismos Información Administración Central Mensual Julio 2019 pdf, xls Acceso al banco de datos
Liquidación del Presupuesto. Estado Información Administración Central Anual Año 2017 (D) pdf, xls Acceso al banco de datos
Liquidación del Presupuesto. Organismos Información Administración Central Anual Año 2017 (D) pdf, xls Acceso al banco de datos
Avance de liquidación del Presupuesto. Estado Información Administración Central Anual Año 2018 (P) pdf, xls
Avance de liquidación del Presupuesto. Organismos Información Administración Central Anual Año 2018 (P) pdf, xls
Liquidación del Presupuesto. Explotación y capital Información Administración Central Anual Año 2017 (D) pdf, xls

Pàgina 1 de 2

1 2 Següent