Acceder al contenido principal

Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat d'empleats públics.

1641 Resultats oposats

Nom Ministeri Activitat principal Organisme principal Província principal Activitat compatible Data de resolució
Nom Ministeri Activitat principal Organisme principal Província principal Activitat compatible Data de resolució
R.C., E. A. PUESTO DE TRABAJO ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 14/05/2021
S. J. D. L.P., S. Ministerio de Defensa FEA EN ALERGOLOGIA HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA ZARAGOZA P. ASOCIADO A T.PARCIAL 14/05/2021
G.B., F. J. Ministerio de Defensa FEA EN CARDIOLOGIA HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. (3+3) 14/05/2021
Q.L., F. J. Ministerio del Interior POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 13/05/2021
C.L., M. AYUDANTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL BARCELONA PROFESORA ASOCIADA A3.6 PRIMER CUATRIMESTRE 13/05/2021
A.V., J. A. Ministerio de Defensa TECNICO / TECNICA DE PREVENCION SUBSECRETARIA DE DEFENSA ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
S.B., K. JEFE / JEFA DE UNIDAD ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ASTURIAS PROFESORA ASOCIADA A T.P. 11/05/2021
S.M., M. INSPECTOR / INSPECTORA ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
M.M., M. JEFE / JEFA DE EQUIPO ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
U.S., M. P. Ministerio de Defensa JEFE DE SUBUNIDAD CTE/CAP SERVICIOS CENTRALES MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
Nom Ministeri Activitat principal Organisme principal Província principal Activitat compatible Data de resolució
Nom Ministeri Activitat principal Organisme principal Província principal Activitat compatible Data de resolució
R.C., E. A. PUESTO DE TRABAJO ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 14/05/2021
S. J. D. L.P., S. Ministerio de Defensa FEA EN ALERGOLOGIA HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA ZARAGOZA P. ASOCIADO A T.PARCIAL 14/05/2021
G.B., F. J. Ministerio de Defensa FEA EN CARDIOLOGIA HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. (3+3) 14/05/2021
Q.L., F. J. Ministerio del Interior POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 13/05/2021
C.L., M. AYUDANTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL BARCELONA PROFESORA ASOCIADA A3.6 PRIMER CUATRIMESTRE 13/05/2021
A.V., J. A. Ministerio de Defensa TECNICO / TECNICA DE PREVENCION SUBSECRETARIA DE DEFENSA ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
S.B., K. JEFE / JEFA DE UNIDAD ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ASTURIAS PROFESORA ASOCIADA A T.P. 11/05/2021
S.M., M. INSPECTOR / INSPECTORA ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
M.M., M. JEFE / JEFA DE EQUIPO ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A. ZARAGOZA PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
U.S., M. P. Ministerio de Defensa JEFE DE SUBUNIDAD CTE/CAP SERVICIOS CENTRALES MADRID PROFESOR ASOCIADO A T.P. 11/05/2021
Nom R.C., E. A.
Ministeri
Activitat principal PUESTO DE TRABAJO
Organisme principal ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A.
Província principal MADRID
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 14/05/2021
Nom S. J. D. L.P., S.
Ministeri Ministerio de Defensa
Activitat principal FEA EN ALERGOLOGIA
Organisme principal HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA
Província principal ZARAGOZA
Activitat compatible P. ASOCIADO A T.PARCIAL
Data de resolució 14/05/2021
Nom G.B., F. J.
Ministeri Ministerio de Defensa
Activitat principal FEA EN CARDIOLOGIA
Organisme principal HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA
Província principal ZARAGOZA
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P. (3+3)
Data de resolució 14/05/2021
Nom Q.L., F. J.
Ministeri Ministerio del Interior
Activitat principal POLICIA NACIONAL
Organisme principal DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Província principal MADRID
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 13/05/2021
Nom C.L., M.
Ministeri
Activitat principal AYUDANTE
Organisme principal SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Província principal BARCELONA
Activitat compatible PROFESORA ASOCIADA A3.6 PRIMER CUATRIMESTRE
Data de resolució 13/05/2021
Nom A.V., J. A.
Ministeri Ministerio de Defensa
Activitat principal TECNICO / TECNICA DE PREVENCION
Organisme principal SUBSECRETARIA DE DEFENSA
Província principal ZARAGOZA
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 11/05/2021
Nom S.B., K.
Ministeri
Activitat principal JEFE / JEFA DE UNIDAD
Organisme principal ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A.
Província principal ASTURIAS
Activitat compatible PROFESORA ASOCIADA A T.P.
Data de resolució 11/05/2021
Nom S.M., M.
Ministeri
Activitat principal INSPECTOR / INSPECTORA
Organisme principal ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A.
Província principal ZARAGOZA
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 11/05/2021
Nom M.M., M.
Ministeri
Activitat principal JEFE / JEFA DE EQUIPO
Organisme principal ORG.EST.INSPEC.DE TRAB.Y SEG.SOCIAL O.A.
Província principal ZARAGOZA
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 11/05/2021
Nom U.S., M. P.
Ministeri Ministerio de Defensa
Activitat principal JEFE DE SUBUNIDAD CTE/CAP
Organisme principal SERVICIOS CENTRALES
Província principal MADRID
Activitat compatible PROFESOR ASOCIADO A T.P.
Data de resolució 11/05/2021

Pàgina 6 de 165

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent