Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Última actualització: 24/02/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Politica Territorial y Función Pública (**)(desde 12/01/2020) 78544,82
Director del Gabinete Ministra Politica Territorial Y Función Pública (**)(desde 14/01/2020) (*) 99665,57
Secretario de Estado de Funcion Publica (*)(7T) (hasta el 21/01/2020) 7263,15
Secretario de Estado de Politica Territorial y Función Pública (**)(desde el 22/01/2020) 120619,04
Secretario General Técnico (*)4T (hasta el 21/01/2020) 5772,53
Secretaria General Técnica (desde el 30/01/2020) 89895,18
Subsecretaria de Politica Territorial Y Función Publica (*) 117530,01
Secretario Gral. de Coordinacion Territorial 112932,36
Secretario Gral. de Función Pública (**) (desde el 05/01/2020) 107157,17
Director General de la Función Pública (*) (hasta el 04/02/2020) 9663,43
Directora General de la Función Pública (*) (desde el 05/02/2020) 90292,39
Directora General de Gobernanza Publica (*) 98497,24
Directora de la Oficina de Conflicto de Intereses (*) 100903
Directora General de Cooperación Autonómica y Local (**) (hasta el 04/02/2020) 9849,76
Directora General de Cooperación Autonómica y Local (*) (desde el 05/02/2020) 92102,72
Director Gral. Regimen Juridico Autonómico y Local (*) (hasta el 04/02/2020) 8591,2
Director Gral. Regimen Juridico Autonómico y Local (*) (desde el 05/02/2020) 88252,73
Director General de la AGE en el Territorio (desde el 05/02/2020) 89352,73
Delegado del Gobierno en el País vasco (**) (desde el 12/02/2020) 82147,79
Delegado del Gobierno en el País vasco (*) (hasta el 11/02/2020) 11917,23
Delegada del Gobierno en Cataluña 95486,19
Delegado del Gobierno en Galicia (*) 98741,41
Delegado del Gobierno en Andalucía (**)(hasta el 11/02/2020) 12660,19
Delegada del Gobierno en Andalucía (**)(desde el 12/02/2020) (*) 88359,66
Delegada del Gobierno en el Principado Asturias 88126,2
Delegado del Gobierno en Cantabria (**)(hasta el 11/02/2020) 10359,09
Delegada del Gobierno en Cantabria (**)(desde el 12/02/2020) 78786,11
Delegada del Gobierno en La Rioja (**)(desde el 12/02/2020) 77767,11
Delegado del Gobierno en La Rioja (hasta el 11/02/2020) 10359,09
Delegado del Gobierno en Región de Murcia (**)(hasta el 11/02/2020) 11075,44
Delegado del Gobierno en Región de Murcia (**)(desde el 13/02/2020) (*) 80058,9
Delegada del Gobierno en Comunidad Valenciana (*)(desde el 12/02/2020) 84401,72
Delegado del Gobierno en Comunidad Valenciana (*)(hasta el 11/02/2020) 11237,39
Delegada del Gobierno en Aragón (desde el 12/02/2020) 85517,73
Delegada del Gobierno en Aragón (hasta el 11/02/2020) 11640,47
Delegado del Gobierno en Castilla-la Mancha (*)8T 97829,71
Delegado del Gobierno en Canarias (**) (desde el 12/02/2020) 11007,62
Delegado del Gobierno en Canarias (**) (hasta el 11/02/2020) 88064,39
Delegado del Gobierno en Navarra 94937,64
Delegada del Gobierno en Extremadura (*) 95979,46
Delegada del Gobierno en Baleares 85215,81
Delegado del Gobierno en Madrid (**)(desde el 12/02/2020) (*) 87979,57
Delegada del Gobierno en Madrid (**)(hasta el 11/02/2020) (*) 11540,75
Delegado del Gobierno en Castilla y león (**)(desde el 12/02/2020) (*) 85374,15
Delegada del Gobierno en Castilla y león (**)(hasta el 11/02/2020) (*) 11821,74
Delegada del Gobierno en Ceuta 101765,28
Delegada del Gobierno en Melilla (*) 105920,16

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Directora General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE (desde el 30/01/2020 ) (*) 88.879,58
Director General del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP (**) (desde el 01/01/2020 hasta el 04/02/2020) (*) 9.823,27
Director General del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP (**)(desde 05/02/2020) (*) 92.096,02

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal