Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio para la Transición Ecológica

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio para la Transición Ecológica

Azken eguneratzea: 14/04/2020

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
Cargo Retribución
Ministra MITECO (5T*) 76.021,80 €
Subsecretaria (16T*) 117.210,32 €
Director Gabinete Ministro 92.520,33 €
Secretaria General Técnico ( 5T*) 94.021,18 €
Secretaria de Estado de Medio Ambiente 115.585,94 €
Director General del Agua (9T*) 96.421,86 €
Director General Sostenibilidad de la Costa y del Mar ( 8T*) 95.595,24 €
Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental (9T*) 96.122,17 €
Oficina Española de Cambio Climático 93.020,33 €
Secretaría de Estado de Energía 123.482,32 €
Dirección General de Política Energética y Minas 96.967,33 €
(*) Altos Cargos que son funcionarios en Servicios Especiales y perciben trienios. -

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
CARGO RETRIBUCIONES BRUTA (EUROS)
PRESIDENTE AEMET (12)* 96.973,71
DIRECTOR INSTITUTO DIVERSIFICACIÓN (Del 01/01/2019 al 06/09/2019) 64.698,46

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal