Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Defensa

Azken eguneratzea: 23/02/2021

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) 86.912,70 €
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) 96.255,65 €
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA 14T (*) 98.336,77 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (1 de enero - 16 de octubre) (**) 14T (*) 73.068,13 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (17 de octubre - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 18.148,64 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 14T (*) 129.684,88 €
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 14T (*) 91.810,93 €
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 14T (*) 91.810,93 €
DIRECTOR DEL CESEDEN (1 de enero - 30 de septiembre) 14T (*) 66.724,02 €
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE 13T (*) (***) 72.340,08 €
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 120.977,70 €
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 98.080,97 €
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 13T (*) 97.114,48 €
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 14T (*) 73.915,65 €
SUBSECRETARIO DE DEFENSA 8T (*) 111.273,25 €
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 12T (*) 96.514,31 €
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 8T (*) 93.582,38 €
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 13T (*) 96.809,68 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 90.878,38 €
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 95.436,19 €
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 107.813,91 €
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 7T (*) 91.444,80 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 91.487,86 €
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 14T (*) 91.657,15 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (1 de enero - 12 de noviembre) (**) 13T (*) 80.433,43 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (12 de noviembre - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 9.617,38 €
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 83.137,58 €
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 93.569,31 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 92.156,89 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de enero - 28 de febrero) (**) 14T (*) 13.682,39 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de marzo - 31 de diciembre) (**) 14T (*) 77.853,16 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 91.752,58 €
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 91.462,94 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (1 de enero - 01 de agosto) (**) 14T (*) 57.479,57 €
ALMIRANTE DE LA FLOTA 14T (*) 90.274,93 €
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA 13T (*) 90.019,86 €
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA 14T (*) 90.620,03 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 104.073,90 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 91.477,58 €
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 14T (*) 91.332,33 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (1 de enero - 29 de junio) (**) 13T (*) 40.851,66 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (2 de agosto - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 29.213,71 €
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS 13T (*) 83.935,76 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 88.623,42 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 89.628,10 €

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 98.681,14 €
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) 84.106,89 €
SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) 87.964,24 €

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

(***) NATOko eta EBko Batzordearen aurrean ordezkari militarraren ordainsariak ez du atzerriko helmugako indemnizazioa jasotzen, 6/1995 Errege Dekretuan jasotakoa, urtarrilaren 13koa, atzerrian argitaratutako Espainiako funtzionarioen ordainsarien erregimena arautzen duena, erosketa-ahalmenaren eta bizi-kalitatearen berdinketa moduluen bidez kalkulatuta.

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal