Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Azken eguneratzea: 18/03/2019


Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 10T (*) 91.842, 47

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal