Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualización: 29/07/2019

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) 33.453,50
PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) 47.097,47
DIRECTOR DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/1/18 A 8/6/18) 40.893,22
DIRECTOR DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA (9/6/18 A 31/12/18) 64.902,07
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN (1/1/18 A 8/6/18) 48.869,08
SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN (9/6/18 A 31/12/18) 64.902,07
ALTA COMISIONADA PARA LUCHA CONTRA POBREZA INFANTIL (21/6/18 A 11/9/18) 23.536,09
ALTO COMISIONADO PARA LUCHA CONTRA POBREZA INFANTIL (14/9/18 A 31/12/18) 29.724,24
ALTA COMISIONADA PARA LA AGENDA 2030 (07/7/18 A 31/12/18) 52.040,95
DIRECTOR ADJUNTO GABINETE DE LA PRESIDENCIA (1/1/18 A 26/1/18) 7.656,89
DIRECTORA ADJUNTA GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/01/18 A 8/6/18) 7T 39.608,32
DIRECTORA ADJUNTA GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/06/18 A 31/12/18) 3T 55.745,59
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1/1/18 A 8/6/18) 3T 46.639,41
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (9/6/18 A 31/12/18) 60.028,40
SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (19/6/18 A 31/12/18) 6T 59.013,18
DIRECTOR DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DEL GBTE DE LA PRESIDE (19/6/18 A31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (19/6/18 A 31/12/18) 14T 53.971,07
DIRECTORA DEL DPTO DE ASUNTOS NACIONALES (1/1/18 A 26/1/18) 7T 7.171,93
DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS NACIONALES (19/6/18 A 31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS (19/6/18 A 31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES (19/06/18 A 31/12/18) 49.658,35
VICESECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOB (19/6/18 A 1/10/18) 4T 26.638,17
VICESECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOB (12/10/18 A 31/12/18) 1T 21.366,99
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (1/1/18 A 31/12/18)14T 99.976,05
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (1/1/18 A14/9/18) 10T 68.229,39
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (15/9/18 A 31/12/18) 12T 31.202,72
DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES (1/1/18 A 2/7/18) 11T 49.135,36
DTOR DTO ASUNTOS INTERNACION Y SEGURIDAD GLOBAL (3/7/18 A 31/12/18) 9T 48.068,56
DIRECTOR DEL DEP ASUNTOS EUROPEOS Y G20 (23/6/18 A 31/12/18) 6T 50.481,96
DTOR ALTO COMISIONADO LUCHA CONT POBREZA INFANTI (3/7/18 A 13/9/18) 20.577,12
DTRA ALTO COMISIONADO LUCHA CONT POBREZA INFANTI (23/10/18 A 31/12/18) 18.551,27
DIRECTOR OFICINA ALTA COMISIONADA PARA AGENDA 2030 (25/8/18 A 31/12/18) 33.987,31
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (1/1/18 A 18/6/18) 42.752,62
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (19/6/18 A 31/12/18) 50.012,62
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION NACIONAL (23/6/18 A 31/12/18) 49.044,44
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACION INTERNACIONAL (3/7/18 A 31/12/18) 46.532,95
DIRECTORA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOB (1/1/18 A 18/6/18) 5T 53.840,15
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACRO (1/1/18 A 18/6/18) 3T 42.559,40
DIRECTOR GRAL DE LA SECRET TECNICA DE LA COM DEL (1/1/18 A 18/6/18) 5T 43.323,40
COORDINADORA ASUNTOS RELACIONADOS CON PRESIDENCIA (1/1/18 A 8/6/18) 39.852,58
DIRECTORA GENERAL DE LOGISTICA INFORMATIVA (1/1/18 A 18/6/18) 42.740,04

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal