Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualització: 29/07/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) 33.453,50
PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) 47.097,47
DIRECTOR DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/1/18 A 8/6/18) 40.893,22
DIRECTOR DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA (9/6/18 A 31/12/18) 64.902,07
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN (1/1/18 A 8/6/18) 48.869,08
SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN (9/6/18 A 31/12/18) 64.902,07
ALTA COMISIONADA PARA LUCHA CONTRA POBREZA INFANTIL (21/6/18 A 11/9/18) 23.536,09
ALTO COMISIONADO PARA LUCHA CONTRA POBREZA INFANTIL (14/9/18 A 31/12/18) 29.724,24
ALTA COMISIONADA PARA LA AGENDA 2030 (07/7/18 A 31/12/18) 52.040,95
DIRECTOR ADJUNTO GABINETE DE LA PRESIDENCIA (1/1/18 A 26/1/18) 7.656,89
DIRECTORA ADJUNTA GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/01/18 A 8/6/18) 7T 39.608,32
DIRECTORA ADJUNTA GABINETE DE LA PRESIDENCIA (27/06/18 A 31/12/18) 3T 55.745,59
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1/1/18 A 8/6/18) 3T 46.639,41
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (9/6/18 A 31/12/18) 60.028,40
SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (19/6/18 A 31/12/18) 6T 59.013,18
DIRECTOR DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DEL GBTE DE LA PRESIDE (19/6/18 A31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (19/6/18 A 31/12/18) 14T 53.971,07
DIRECTORA DEL DPTO DE ASUNTOS NACIONALES (1/1/18 A 26/1/18) 7T 7.171,93
DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS NACIONALES (19/6/18 A 31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS (19/6/18 A 31/12/18) 49.658,35
DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES (19/06/18 A 31/12/18) 49.658,35
VICESECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOB (19/6/18 A 1/10/18) 4T 26.638,17
VICESECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOB (12/10/18 A 31/12/18) 1T 21.366,99
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (1/1/18 A 31/12/18)14T 99.976,05
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (1/1/18 A14/9/18) 10T 68.229,39
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (15/9/18 A 31/12/18) 12T 31.202,72
DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES (1/1/18 A 2/7/18) 11T 49.135,36
DTOR DTO ASUNTOS INTERNACION Y SEGURIDAD GLOBAL (3/7/18 A 31/12/18) 9T 48.068,56
DIRECTOR DEL DEP ASUNTOS EUROPEOS Y G20 (23/6/18 A 31/12/18) 6T 50.481,96
DTOR ALTO COMISIONADO LUCHA CONT POBREZA INFANTI (3/7/18 A 13/9/18) 20.577,12
DTRA ALTO COMISIONADO LUCHA CONT POBREZA INFANTI (23/10/18 A 31/12/18) 18.551,27
DIRECTOR OFICINA ALTA COMISIONADA PARA AGENDA 2030 (25/8/18 A 31/12/18) 33.987,31
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (1/1/18 A 18/6/18) 42.752,62
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (19/6/18 A 31/12/18) 50.012,62
DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION NACIONAL (23/6/18 A 31/12/18) 49.044,44
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACION INTERNACIONAL (3/7/18 A 31/12/18) 46.532,95
DIRECTORA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOB (1/1/18 A 18/6/18) 5T 53.840,15
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS MACRO (1/1/18 A 18/6/18) 3T 42.559,40
DIRECTOR GRAL DE LA SECRET TECNICA DE LA COM DEL (1/1/18 A 18/6/18) 5T 43.323,40
COORDINADORA ASUNTOS RELACIONADOS CON PRESIDENCIA (1/1/18 A 8/6/18) 39.852,58
DIRECTORA GENERAL DE LOGISTICA INFORMATIVA (1/1/18 A 18/6/18) 42.740,04

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal