Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Azken eguneratzea: 22/07/2020

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
Ministro (Del 6 al 13 de junio)(**) 1.388,81 €
Ministro (Del 14 de junio al 31 de diciembre) (**) 26.823,44 €
Director del Gabinete del Ministro (Del 9 de junio al 23 de junio)(**) 3.635,53 €
Director del Gabinete del Ministro (Del 24 de junio al 31 de diciembre)(**) 45.138,23 €
Subsecretario de Cultura y Deporte (*) 15T 57.950,96 €
Secretaria General Técnica (*) 10T 48.257,59 €
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura 39.089,23 €
Directora General de Industrias Culturales y Cooperación 39.089,18 €
Director General de Bellas Artes (*) 12T 51.078,80 €

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
Presidenta del Consejo Superior de Deportes 57.983,99 €
Director General de Deportes (*) 10 T 37.140,25 €
Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 37.564,61 €
Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 17.575,44 €
Directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) (Véase nota 1)(*) 12T 90.367,50 €
Director del Museo Nacional del Prado (Véase nota 1)(*) 8T 142.077,04 €
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Véase nota 1) 122.088,89 €
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Véase nota 1)(*) 11T 77.553,45 €
Nota 1. No se ha producido cambio en el titular de este organismo tras la reestructuración ministerial. Por ello tambien figura en el listado de las retribuciones de altos cargos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2018. En ambos listados se consigna el mismo importe de retribuciones integras percibidas por este alto cargo durante todo el ejercicio 2018. -

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal