Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Última actualització: 24/02/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Política Territorial y Función Pública (**) (desde de junio hasta el 31 de diciembre) 40.561,68 €€
Secretario de Estado de Política Territorial (**) (desde 23 de junio hasta el 31 de diciembre) 64.326,43 €€
Secretaria de Estado de Funcion Publica (**) (desde 19 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (7T) 63.498,11 €€
Subsecretaria de Política Territorial y Función Pública (**) (desde 19 de junio hasta el 31 de diciembre) 61.299,98 €€
Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico (**) (desde 30 de junio hasta el 31 de diciembre) 55.994,75 €€
Secretaria General de Coordinación Territorial (**) (desde 23 de junio hasta el 31 de diciembre) 59.788,79 €€
Secretario General de Administracion Digital (**) (desde 30 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (8T) 58.615,86 €€
Director Gabinete Ministra Política Territorial y Función Pública (**) (desde 9 de junio hasta el 31 de diciembre) 56.218,93 €€
Director General de Cooperación Autonómica y Local (**) (desde 30 de junio hasta el 31 de diciembre) 47.953,12 €€
Director General Régimen Jurídico Autonómico y Local (**) (desde 28 de julio hasta el 31 de diciembre) 42.085,14 €€
Director General de la Funcion Publica (**) (desde 23 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (8T) 52.988,97 €€
Directora General de Gobernanza Publica (desde 1 de julio hasta 31 de diciembre) (*) (7T) 50.733,73 €€
Directora de la Oficina de Conflicto de Intereses (**) (desde 29 de septiembre hasta 31 de diciembre) (*) (11T) 26.602,69 €€
Secretario General Técnico (**) (desde 30 de junio hasta el 31 de diciembre) 49.113,98 €€
Delegado del Gobierno en País Vasco (desde 1/01/18 hasta 19/06/18) (**) 45.572,33 €
Delegado del Gobierno en País Vasco (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 13t A1 51.703,91 €
Delegado del Gobierno en Extremadura (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 7t (Lab) 44.603,64 €
Delegado del Gobierno en Extremadura (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 3t A1 - 5t A2 47.421,87 €
Delegado del Gobierno en Baleares (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 42.841,39 €
Delegado del Gobierno en Baleares (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 45.842,73 €
Delegado del Gobierno en Cataluña (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 45.109,28 €
Delegado del Gobierno en Cataluña (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 48.732,05 €
Delegado del Gobierno en Galicia (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 8t A1 42.776,32 €
Delegado del Gobierno en Galicia (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 11t A1 49.258,35 €
Delegado del Gobierno en La Rioja (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 7t A1 41.495,52 €
Delegado del Gobierno en La Rioja (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 45.235,25 €
Delegado del Gobierno en Madrid (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 13t A1 45.579,44 €
Delegado del Gobierno en Madrid (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 7t A1 49.789,47 €
Delegado del Gobierno en Región de Murcia (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 42.313,10 €
Delegado del Gobierno en Región de Murcia (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 45.235,25 €
Delegado del Gobierno en Navarra (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 44.040,06 €
Delegado del Gobierno en Navarra (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 46.194,04 €
Delegado del Gobierno en Principado Asturias (desde 01/01/18 hasta 23/03/18) (**) 19.446,22 €
Delegado del Gobierno en Principado Asturias (desde 24/03/18 hasta 19/06/18) (**) 21.746,46 €
Delegado del Gobierno en Principado Asturias (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 45.235,25 €
Delegado del Gobierno en Canarias (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 41.545,29 €
Delegado del Gobierno en Canarias (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 47.327,59 €
Delegado del Gobierno en Cantabria (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 42.998,13 €
Delegado del Gobierno en Cantabria (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 45.235,25 €
Delegado del Gobierno en Andalucía (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 50.211,99 €
Delegado del Gobierno en Andalucía (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 52.439,87 €
Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 8t A1 42.663,66 €
Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 6t A1 - 2t A2 46.079,89 €
Delegado del Gobierno en Comunidad Valenciana (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 5t A1 - 1t A2 41.684,02 €
Delegado del Gobierno en Comunidad Valenciana (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 7t A2 - 2t C1 - 3t C2 48.763,27 €
Delegado del Gobierno en Castilla y León (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 10t A1 44.145,63 €
Delegado del Gobierno en Castilla y León (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 4t A1 47.419,77 €
Delegado del Gobierno en Aragón (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 13t A1 48.130,63 €
Delegado del Gobierno en Aragón (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 50.860,94 €
Delegado del Gobierno en Ceuta (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) 45.686,19 €
Delegado del Gobierno en Ceuta (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) 52.018,40 €
Delegado del Gobierno en Melilla (desde 01/01/18 hasta 19/06/18) (**) (*) 9t A1 50.281,50 €
Delegado del Gobierno en Melilla (desde 20/06/18 hasta 31/12/18) (**) (*) 3t A2 53.585,83 €

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Director General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE (desde 1 de julio a 31 de diciembre de 2018)(**) (*) 5T 50.138,90
Director del Instituto Nacional de Administración Pública (desde 1 de julio a 15 de septiembre de 2018) (**)(*) 11T 7.682,50

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal