Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Azken eguneratzea: 01/06/2020

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO (7/6/18 A 31/12/18) 11T 46.807,16
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA (23/6/18 A 31/12/18) 6T 60.735,14
DIRECTORA GAB. ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA GOB. (19/6/18 A 31/12/18) 51.859,00
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (9/6/18 A 31/12/18) 9T 69.249,10
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES (19/6/18 A 31/12/18) 39.951,87
SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (9/6/18 A 31/12/18) 9T 69.249,10
DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO (14/7/18 A 31/12/18)(**)(6T) (*) 47.970,77
DTOR. GENERAL PARA IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD (30/6/18 A 31/12/18) 49.096,05
SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LA (9/6/18 A 31/12/18) 10T 66.256,68
SECRETARIA GENERAL TECNICA-DIR. SECRET. GOBIERNO (19/6/18 A 31/12/18) 6T 53.555,45

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 9T 103.206,09
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (21/07/2018-31/12/2018) 11T 46.181,20
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (01/07/2018-31/12/2018) 48.227,06
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 100.087,24
GERENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL (15/09/2018-31/12/2018) 10T 29.544,97
DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (30/06/2018-31/12/2018)(**) 48.413,39

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal