Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Azken eguneratzea: 29/07/2020

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
Ministro 30.950,46 €
Director del Gabinete del Ministro 42.075,69 €
Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 52.532,58 €
Secretario de Estado de Cultura(*) 6T 55.793,89 €
Secretario General de Universidades (*) 6 T 53.277,84 €
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte(*) 7 T 50.297,92 €
Secretaria General Técnica (*) 6 T 45.792,95 €
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial (*) 9 T 44.565,17 €
Directora General de Formación Profesional (Del 1 de enero de 2018 a 17 de marzo )(*) (**) 5T 18.122,90 €
Director General de Formación Profesional (Del 18 de marzo al 30 de junio) (*)(**) 10T 25.601,51 €
Director General de Planificación y Gestión Educativa (*) 7 T 43.774,92 €
Presidente del Consejo Escolar del Estado (Ver Nota 1) 75.701,06 €
Director General de Industrias Culturales y del Libro (*) 5T 45.008,46 €
Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural (*) 9T 46.239,93 €
Nota 1. El cambio de titular de este cargo se produjo el 23 de diciembre de 2018. En consecuencia tambien figura en el listado de altos cargos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, recogiendose en ambos listados la totalidad de las retribuciones íntegras que percibió en el ejercicio 2018. -

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 13 T 57.277,59 €
Director General de Deportes (*) 2T 48.630,95 €
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (*) 5T 46.597,49 €
Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (*)8T 31.976,14 €
Directora de la Biblioteca Nacional de España (Véase nota 1)(*) 90.367,50 €
Director del Museo Nacional del Prado (Véase nota 1)(*) 8T 142.077,04 €
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Véase nota 1) 122.088,89 €
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Véase nota 1)(*) 11T 77.553,45 €
Director de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) (Véase nota 2)(*) 11T 39.157,87 €
Nota 1. No se ha producido cambio de titular de este cargo tras la reestructuración ministerial. Por ello también figura en el listado de las retribuciones de altos cargos de los organismos adscritos del Ministerio de Cultura y Deporte. En ambos listados se consigna el mismo importe de retribuciones íntegras percibidas por este alto cargo durante todo el ejercicio 2018. -
Nota 2. No se ha producido cambio en el titular de este cargo tras la reestructuración ministerial. Por ello tambien figura en el listado de las retribuciones de altos cargos de los organismos adscritos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este listado se consigna el importe de retribuciones integras percibidas por este alto cargo durante su adscripción al MECD. -

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal