Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Justicia

Azken eguneratzea: 04/02/2021

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
Ministra de Justicia (07 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.995,23
Ministro de Justicia (01 de enero a 06 de junio)(**) 8T(*) 33.013,49
Secretaria de Estado de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 12T(*) 66.458,66
Secretaria de Estado de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 9T(*) 55.044,76
Subsecretaria de Justicia (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 56.186,44
Subsecretaria de Justicia (01 de enero a 18 de junio)(**) 7T(*) 49.102,41
Secretario General de la Admon de Justicia (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.162,23
Secretario General de la Admon de Justicia (01 de enero a 29 de junio)(**) 12T(*) 56.079,71
Abogada General del Estado (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 55.028,43
Abogado General del Estado (01 de enero a 29 de junio)(**) 9T(*) 53.137,99
Secretario General Tecnico 5T(*) 88.830,70
Director del Gabinete del Ministro (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 45.429,52
Directora del Gabinete del Ministro (01 de enero a 18 de junio)(**) 40.473,68
Directora General de Relaciones con la Administracion de Justicia (23 de junio a 31 de diciembre)(**) 11T(*) 50.585,53
Director General de Relaciones con la Administracion de Justicia (01 de enero a 22 de junio)(**) 9T(*) 46.212,29
Directora General de Cooperacion Juridica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos (19 de junio a 31 de diciembre)(**) 5T(*) 47.021,34
Director General de Cooperacion Juridica Internacional y Relaciones con las Confesiones (01 de enero a 18 de junio)(**) 10T(*) 43.448,73
Director General de los Registros y del Notariado (04 de agosto a 31 de diciembre)(**) 34.684,46
Director General de los Registros y del Notariado (01 de enero a 03 de agosto)(**) 47.941,93
Directora General de Modernizacion de la Justicia Desarrollo Tecnologico y Recuperacion y Gestion de Activos (07 de julio a 31 de diciembre)(**) 9T(*) 45.224,26
Directora General de la Oficina de Recuperacion y Gestion de Activos (01 de enero a 22 de junio)(**) 10T(*) 43.544,78
Director General para la Memoria Historica (30 de junio a 31 de diciembre)(**) 15T(*) 46.978,66

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal