Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio del Interior

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio del Interior

Azken eguneratzea: 25/01/2021

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
Ministro del Interior hasta el 6 de junio (**) 10 T (*) 35.784,03
Ministro del Interior desde el 7 de junio (**) 10 T (*) 46.598,36
Secretario de Estado de Seguridad hasta el 20 de junio (**) 52.327,11
Secretaria de Estado de Seguridad desde el 21 de junio (**) 11 T (*) 62.866,11
Subsecretario del Interior hasta el 18 de junio (**) 7 T (*) 57.060,36
Subsecretaria del Interior desde el 19 de junio (**) 10 T (*) 66.156,41
Director General de la Policía hasta el 29 de junio (**) 14 T (*) 60.548,06
Director General de la Policía desde el 30 de junio (**) 59.802,13
Director General de la Guardia Civil hasta el 30 de junio (**) 10 T (*) 64.582,50
Director General de la Guardia Civil desde el 03 de julio (**) 8 T (*) 63.324,69
Secretario General de Instituciones Penitenciarias hasta el 18 de junio (**) 12 T (*) 58.352,82
Secretario General de Instituciones Penitenciarias desde el 19 de junio (**) 14 T (*) 70.070,17
Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social desde el 04 de agosto 12 T (*) 38.583,24
Directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería 8 T (*) 91.148,00
Secretario General Técnico 9 T (*) 91.777,58
Directora General de Política Interior hasta el 29 de junio (**) 7 T (*) 45.553,16
Directora General de Política Interior desde el 30 de junio (**) 6 T (*) 45.868,26
Director General de Protección Civil y Emergencias hasta el 29 de junio (**) 14 T (*) 46.981,47
Director General de Protección Civil y Emergencias desde el 30 de junio (**) 2 T (*) 44.417,21
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo 7 T (*) 90.446,87
Director del Gabinete del Ministro hasta el 8 de junio (**) 3 T (*) 39.682,05
Director del Gabinete del Ministro desde el 9 de junio (**) 53.416,76

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad hasta el 20 de junio (**) 0,00
Presidenta del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Retribución correspondiente a su cargo como Secretaria de Estado de Seguridad desde el 21 de junio (**) 0,00
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). Retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias hasta el 18 de junio (**) 0,00
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). Retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias desde el 19 de junio (**) 0,00
Director General de Tráfico hasta el 30 de junio (**) 47.740,98
Director General de Tráfico desde el 7 de julio (**) 42.216,40

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal