Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Presidencia del Gobierno

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Presidencia del Gobierno

Última actualització: 29/07/2019

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 79.756,68
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (DESDE 1/1 A 22/12) (**) (*) 6T 115.601,57
DIRECTORA DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (*) 5T 115.025,63
DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 104.433,16
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 3T 106.160,97
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (1/1 A 20/1) (**) (*) 8T 5.390,32
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (DESDE 21/1 A 31/12) (**) (*) 11T 86.196,01
DIRECTOR SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA PARA ASUNTOS ECON. DE LA OFICINA ECON. DEL P.G. (DESDE 26/1 A 31/12) (**) 86.196,01
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (*) 10T 96.544,11
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS FINANCIERAS, MACROECONOMICAS Y LABORALES DE LA OFICINA ECONOMICA DEL P.G. (*) 2T 91.838,00
COORDINADORA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 90.784,75
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO (*) 14T 98.960,60
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA P.G. (*) 7T 94.528,34
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACION 112.145,95
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (De 1/1 A 28/07) (**) 58.385,55
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN (De 29/7 A 31/12) (**) 39.831,20
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA INFORMATIVA (De29/7 A 31/12) (**) 33.296,81

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal