Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA 8T (*) 75.242,72 €
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISTRO DE DEFENSA 83.425,47 €
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA (1 enero - 31 marzo) (**) 14T (*) 23.271,62 €
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA (11 abril - 31 diciembre) (**) 13T (*) 66.386,56 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (1 enero - 23 marzo) (**) 14T (*) 29.260,87 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (28 marzo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 91.975,26 €
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA (1 enero - 21 junio) (**) 14T (*) 43.801,32 €
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA (24 junio - 31 diciembre) (**) 13T (*) 44.197,37 €
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES (1 enero - 31 marzo) (**) 14T (*) 22.157,71 €
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES (29 abril - 31 diciembre) (**) 13T (*) 61.547,20 €
DIRECTOR DEL CESEDEN 14T (*) 87.824,70 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 14T (*) 88.120,15 €
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE (***) 13T (*) 69.442,68 €
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 113.166,19 €
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 14T (*) 92.493,43 €
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (4 marzo - 31 diciembre) (**) 12T (*) 74.568,35 €
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 83.384,25 €
SUBSECRETARIO DE DEFENSA 5T (*) 102.507,93 €
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 3T (*) 85.112,07 €
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 7T (*) 87.415,83 €
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (1 enero - 2 enero) (**) 14T (*) 895,15 €
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (18 marzo - 31 diciembre) (**) 12T (*) 72.639,85 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA (1 enero - 29 abril) (**) 13T (*) 28.490,74 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA (6 mayo - 31 diciembre) (**) 12T (*) 54.712,03 €
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (18 febrero - 31 diciembre) (**) 12T (*) 76.079,16 €
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 14T (*) 106.353,48 €
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (18 marzo - 31 diciembre) (**) 6T (*) 66.909,06 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero - 31 marzo) (**) 14T (*) 24.716,10 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 abril - 31 diciembre) (**) 14T (*) 73.212,32 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero - 26 mayo) (**) 14T (*) 34.428,56 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (27 mayo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 53.167,19 €
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (1 enero - 31 marzo) (**) 14T (*) 22.161,28 €
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (13 mayo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 53.353,91 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 13T (*) 87.703,58 €
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 12T (*) 79.161,98 €
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 15T (*) 90.729,14 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 87.755,01 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 87.904,51 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA (25 marzo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 67.106,00 €
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 enero - 3 marzo) (**) 14T (*) 20.769,50 €
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (25 marzo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 66.890,37 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (1 enero - 30 marzo) (**) 14T (*) 24.716,10 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (1 abril - 31 diciembre) (**) 14T (*) 73.249,84 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (1 enero - 20 septiembre) (**) 14T (*) 63.625,24 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (22 septiembre - 31 diciembre) (**) 13T (*) 22.982,62 €
ALMIRANTE DE LA FLOTA 13T (*) 86.520,82 €
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA 13T (*) 86.520,82 €
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA 13T (*) 86.520,82 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE (1 enero - 31 marzo) (**) 14T (*) 24.716,10 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE (1 abril - 31 diciembre) (**) 14T (*) 73.420,96 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE (1 enero - 30 noviembre) (**) 14T (*) 76.595,55 €
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE (1 enero - 10 mayo) (**) 14T (*) 33.028,68 €
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE (13 mayo - 22 diciembre) (**) 13T (*) 51.848,47 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (1 enero - 30 abril) (**) 13T (*) 24.499,53 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (13 mayo - 31 diciembre) (**) 13T (*) 47.817,54 €
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (1 enero - 10 abril) (**) 13T (*) 22.749,53 €
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (29 abril - 31 diciembre) (**) 13T (*) 55.432,11 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 85.888,23 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 85.528,63 €

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal