Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Defensa

Azken eguneratzea: 23/02/2021

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
MINISTRO DE DEFENSA 68.981,88
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (1 enero hasta 27 junio) (**) 14T (*) 46.331,40
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (28 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 46.340,72
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 14T (*) 121.155,92
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA 13T (*) 88.394,39
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES 13T (*) 88.381,11
DIRECTOR DEL CESEDEN 14T (*) 87.856,49
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (1 enero hasta 19 mayo) (**) 14T (*) 33.468,95
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (24 mayo hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 53.768,88
REP. MILITAR ANTE COMITES MILITARES DE LA OTAN Y UE (***) (1 enero hasta 31 agosto) (**) 14T (*) 45.688,34
REP. MILITAR ANTE COMITES MILITARES DE LA OTAN Y UE (***) (1 septiembe hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) 24.494,53
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 113.120,51
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 92.274,60
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 14T (*) 91.686,69
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 83.396,59
SUBSECRETARIA DE DEFENSA 5T (*) 102.469,49
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 2T (*) 84.538,66
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 6T (*) 86.849,25
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 14T (*) 92.374,10
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA 12T (*) 91.760,88
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA 13T (*) 91.550,51
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 9T (*) 103.176,15
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 13T (*) 90.801,57
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 98.436,49
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 88.201,50
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 14T (*) 88.656,90
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 13T (*) 88.224,55
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA 13T (*) 80.334,45
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS 14T (*) 90.636,40
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL 14T (*) 89.039,63
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (1 enero hasta 13 Junio) (**) 13T (*) 44.067,91
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (28 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 44.156,64
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 88.224,55
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 88.224,55
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 14T (*) 98.111,63
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (1 enero hasta 23 julio) (**) 13T (*) 49.805,65
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 36.150,05
ALMIRANTE DE LA FLOTA (1 enero hasta 21 julio) (**) 14T (*) 50.136,84
ALMIRANTE DE LA FLOTA (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 37.580,73
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (1 enero hasta 23 julio) (**) 13T (*) 49.719,77
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (24 julio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 37.447,39
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 87.358,63
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 13T (*) 97.838,26
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR 13T (*) 86.609,40
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 13T (*) 85.045,39
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL 13T (*) 78.565,07
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (1 enero hasta 27 junio) (**) 13T (*) 40.822,10
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (12 julio hasta 31 diciembre) (**) 12T (*) 34.534,43
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (1 enero hasta 9 Junio) (**) 14T (*) 42.222,68
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (14 junio hasta 31 diciembre) (**) 13T (*) 42.575,78
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO 13T (*) 86.035,39

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 92.956,47
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED (1 enero hasta 4 Julio) (**) 3T (*) 43.937,03
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED (5 julio hasta 4 noviembre) (**) 14T (*) 23.379,51
SECRETARIA GENERAL GERENTE DEL ISFAS 12T (*) 84.056,06

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

(***) NATOko eta EBko Batzordearen aurrean ordezkari militarraren ordainsariak ez du atzerriko helmugako indemnizazioa jasotzen, 6/1995 Errege Dekretuan jasotakoa, urtarrilaren 13koa, atzerrian argitaratutako Espainiako funtzionarioen ordainsarien erregimena arautzen duena, erosketa-ahalmenaren eta bizi-kalitatearen berdinketa moduluen bidez kalkulatuta.

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal