Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Azken eguneratzea: 29/07/2020

Ministroen ordainsaria

Bulegoan Ordainsari
AÑO 2013 -
CARGO RETRIBUCIONES BRUTAS (EUROS)
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 68.981,88
Secretaria de Estado de Educación, F.P. y Univ.(*)7T 114.247,26
Secretario de Estado de Cultura 110.296,32
Secretario General de Universidades(*)11T 107.924,17
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte(*)5T 104.084,84
Secretario General Técnico(*)6T 87.743,97
Director General de Evaluación y Coop. Territorial(*)7T 84.549,58
Director General de Formación Profesional(*)8T 87.921,64
Director General de Política Universitaria(*)5T 82.910,15
Director General de Política e Ind. Cult. Del Libro(*)5T 82.952,80
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas(*)12T 86.903,74
Director del Gabinete del Ministro(*)5T 87.392,80
Presidente del Consejo Escolar del Estado(*)13T 87.468,16

Erakunde publikoak erantsita

Bulegoan Ordainsari
AÑO 2013 -
CARGO RETRIBUCIONES BRUTAS (EUROS)
Presidente del Consejo Superior de Deportes (*) 5T 113.118,42
Director General de Deportes (1 enero hasta 27 septiembre) (*) 5T (**) 60.942,94
Director General de Deportes (4 octubre hasta 31 diciembre) (*) 7T (**) 19.993,51
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (1 enero hasta 3 octubre) (*) 6T (**) 55.457,11
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (11 octubre hasta 31 diciembre) (*) 6T (**) 14.055,46
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)(*) 3T 81.872,98
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (*) 7T 84.038,99
Director del Museo Nacional del Prado 133.097,54
Director del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (*) 9T 70.190,72
Director de la Biblioteca Nacional de España (1 enero hasta 22 febrero) (*) 2T (**) 11.435,31
Director de la Biblioteca Nacional de España (14 marzo hasta 31 diciembre) (*) 8T (**) 59.674,20
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (*) 2T 117.769,40
Rector de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (*) 14 T 87.697,63

Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.


(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.

(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da

Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.

Fin de la sección con el contenido principal