Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRA DE DEFENSA 13T (*) 89.654,76
DIRECTORA DEL GABTE DE LA MINISTRA DE DEFENSA (1 de enero - 30 de junio) (**) 13T (*) 48.437,07
DIRECTOR DEL GABTE DE LA MINISTRA DE DEFENSA (30 de junio - 31 de diciembre) (**) 9T (*) 48.086,04
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA (1 de enero - 14 de enero) (**) 14T (*) 4.166,47
DIRECTOR DEL GABTE TÉCNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA (17 de enero - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 94.547,69
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 13T (*) 92.553,36
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA ( 1 de enero - 14 de enero) (**) 14T (*) 5.412,46
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA ( 15 de enero - 31 de diciembre) (**) 14T (*) 126.166,21
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA ( 1 de enero - 4 de agosto) (**) 14T (*) 61.929,71
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA (4 de agosto - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 31.947,16
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES ( 1 de enero - 22 de septiembre) (**) 14T (*) 68.169,27
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES (22 de septiembre - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 25.660,01
DIRECTOR DEL CESEDEN 13T (*) 92.830,36
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE 14T (*) (***) 74.138,73
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (1 de enero - 23 de junio) (**) 58.649,10
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA (30 de junio - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 66.005,85
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 13T (*) 99.567,26
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 13T (*) 98.580,26
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (18 de febrero - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 86.072,64
SUBSECRETARIO DE DEFENSA(1 de enero - 30 de junio) (**) 8T (*) 56.190,05
SUBSECRETARIA DE DEFENSA (30 de junio - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 58.606,09
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 13T (*) 98.580,26
DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 8T (*) 95.203,76
DIRECTORA GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR ( 1 de enero - 30 de junio) (**) 13T (*) 48.600,03
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR ( 30 de junio - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 49.123,28
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA (01 de enero - 15 de enero) (**) 13T (*) 8.339,88
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA (11 de febrero - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 83.506,51
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (1 de enero - 4 de julio) (**) 13T (*) 55.986,13
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (14 de julio - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 43.242,49
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 106.155,10
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 7T (*) 92.823,55
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 15T (*) 105.992,80
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 93.401,13
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD 13T (*) 92.798,43
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 14T (*) 93.306,87
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de enero - 18 de enero) (**) 13T (*) 6.570,37
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (18 de marzo - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 64.639,28
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 95.355,87
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de enero - 26 de febrero) (**) 14T (*) 14.804,73
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (3 de marzo - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 70.217,16
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 13T (*) 93.151,26
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA (1 de enero - 15 de diciembre) (**) 14T (*) 93.764,28
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) 93.411,45
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 15T (*) 106.039,12
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (17 de enero - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 91.417,11
ALMIRANTE DE LA FLOTA (1 de enero - 19 de mayo) (**) 14T (*) 36.196,83
ALMIRANTE DE LA FLOTA (19 de mayo - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 55.683,47
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL DE LA ARMADA 13T (*) 91.769,94
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA (1 de enero - 28 de enero) (**) 14T (*) 7.129,81
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA (28 de enero - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 84.370,52
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 15T (*) 106.345,63
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 93.586,89
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE 14T (*) 92.973,19
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (1 de enero - 9 de diciembre) (**) 13T (*) 84.608,20
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (1 de enero - 16 de junio) (**) 14T (*) 43.194,26
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (16 de junio - 31 de diciembre) (**) 12T (*) 43.020,72
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 14T (*) 89.944,81
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (1 de enero - 7 de febrero) (**) 14T (*) 10.132,20
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (11 de febrero - 31 de diciembre) (**) 13T (*) 77.632,84

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) 100.180,28
DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) 85.906,66
SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 de enero - 7 de octubre) (**) 8T (*) 72.525,48
SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (7 de octubre - 31 de diciembre) (**) 14T (*) 17.261,65

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal