Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

Logotipo de CORA

En 2013, a Oficina para a posta en marcha da reforma da administración (ópera), o Ministerio da Presidencia foi creado, a fin de garantir a aplicación das medidas incluídas no informe a Comisión para a Reforma da Administración Pública, asumir o control, a promoción, coordinación e, se é o caso, propoñer novas medidas. A Real Decreto 671/2014, de 01 de agosto , subvencións OPERA permanente e tamén atribúe funcións relacionadas co Portal da Transparencia do Ministerio da Presidencia o que facilitará o acceso dos cidadáns a toda a información a que a Lei de Transparencia está a causa. "Link-external"

Informe da Comisión para a Reforma da Administración Pública (PDF). Terceiro trimestre de 2015 "Link-external"

informe Executivo. Equilibrar CORA (PDF).

Este espazo de información sobre as medidas CORA mantéñense permanentemente actualizados e desenvolvementos serán anunciados a través da súa conta de Twitter ReformaAAPP e na conta Portal: transparencia_e .

Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, (acceder al informe en inglés)

Informe ejecutivo. Balance CORA. Mayo 2016 (PDF)

Informe trimestral de seguimiento. Junio 2016 (PDF)

Este espacio informativo sobre las medidas de CORA se mantendrá permanentemente actualizado y las novedades se anunciarán a través de la cuenta de Twitter: @ReformaAAPP y también en la cuenta del Portal: @transparencia_e.

obxectivos CORA e orientacións estratéxicas

Estado da reforma CORA. Terceiro trimestre de 2015