Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Resoluciones denegatorias

En esta página se recogen las resoluciones denegatorias, previa disociación de los datos de carácter personal, basadas en las causas señaladas en el punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

As causas que poden levar á denegación de acceso son os que puidera perxudicar:

 1. A seguridade nacional.
 2. O defensa.
 3. Os relacións externas.
 4. A seguridade pública .
 5. A prevención, investigación e castigo dos infraccións penais, administrativos ou disciplinarias.
 6. A igualdade entre as partes en procesos xudiciais e eficaz protección xurídica.
 7. As funcións administrativas de control, inspección e control.
 8. > Os intereses económicos e comerciais.
 9. A política económica e monetaria.
 10. segredo profesional e de propiedade intelectual.
 11. A garantía de confidencialidade ou segredo esixido nos procesos de toma de decisións.
 12. A protección do medio ambiente.

  Ver resolucións, incluíndo varias causas rexeita.

  É ordenada por mor da negación. Peto os seguintes datos:. O motivo de denegación, o ministerio responsable e para a consulta proposta

  Hai enlaces a documentos en formato PDF e será aberto nunha nova ventá ou descarga. Subir